Maszyna do barwienia włókien – łatwa rozpoznawanie wielu włókien optycznych

Co owo jest odbiornik EMI natomiast czym jest architektura aż do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma lub urządzenie odbiorcze EMI) jest jednym z najbardziej wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) ewentualnie w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane aż do wykrywania oraz rozwiązywania problemów EMI, które częstokroć pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu przy użyciu całokształt planistyczny wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności poprzednio wysłaniem gotowego produktu aż do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby odkryć promieniowane zaś przewodzone emisje generowane przy użyciu rynsztunek elektroniczny, odbiorniki EMI czy też analizatory widma są używane w połączeniu spośród odpowiednimi kablami zaś przetwornikami (antena, LISN, próbnik pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe i analizatory widma, podobnie kiedy oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, no podczas gdy odbiornik pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, numer sygnału RF na skali pionowej a częstotliwość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane za pośrednictwem odbiornik EMI ewentualnie analizator widma.

Co to jest test EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się do zdolności urządzenia elektronicznego do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl lub wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest w ogóle podzielone na dwaj rodzaje:

Emisje – owo zaburzenia elektromagnetyczne emitowane za pośrednictwem instrument elektroniczne, które mogą powodować zakłócenia względnie awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność owo artyzm sprzętu elektronicznego aż do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji spośród innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego zarezerwowanie oraz ograniczenia prawne regulujące jego użytkowanie mają autorytet na tok sposób EMC. Badania EMC mogą rościć pretensje następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, kiedy te emitowane przy użyciu linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu ewentualnie innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne podyktowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, jaki jest podobnie jak przewodzony, gdy zaś emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego warto przeprowadzać testy EMI?

Istnieje co niemiara czynników, które powodują, iż modus EMI są odkładane na koniec projektu. Pierwszym z nich jest pozorna pasztet w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją choć wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl natomiast personelem, który służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, że zasilacze są głównym źródłem problemów EMC a że o ile zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, owo system, do którego jest podłączony, plus przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ten sposób, bo zasilacze służą nieco jak „posłaniec” niż pierwocina problemów EMC.

Pozostaje coraz idea kosztów. Wprowadzanie modyfikacji aż do projektu w miarę zbliżania się do produkcji jest znacznie http://www.wlazly.pl bardziej kosztowne aniżeli produkowanie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również wartość wcześniejszych testów przesiewowych jest wielce dolny aniżeli koszt pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im uprzednio wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.

Related Posts