Maszyna do barwienia włókien – łatwa dowód tożsamości wielu włókien optycznych

Co to jest odbiornik EMI natomiast czym jest system aż do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma względnie urządzenie odbiorcze EMI) jest jednym spośród najbardziej wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) ewentualnie w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane do wykrywania zaś rozwiązywania problemów EMI, które nagminnie pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu przy użyciu całość programowy wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane aż do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności poprzednio wysłaniem gotowego produktu do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby odkryć promieniowane zaś przewodzone emisje generowane za pomocą sprzęt elektroniczny, odbiorniki EMI względnie analizatory widma są używane w połączeniu spośród odpowiednimi kablami oraz przetwornikami (antena, LISN, sonda pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe a analizatory widma, równie kiedy oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, ano jak odbiornik pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, numer sygnału RF na skali pionowej natomiast częstotliwość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane przy użyciu odbiornik EMI lub analizator widma.

Co owo jest badanie EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się aż do zdolności urządzenia elektronicznego aż do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl względnie wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest generalnie podzielone na dwoje rodzaje:

Emisje – to zaburzenia elektromagnetyczne emitowane za pomocą narzędzie elektroniczne, które mogą sprawiać zakłócenia ewentualnie awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność to umiejętność sprzętu elektronicznego aż do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji spośród innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego alokacja tudzież ograniczenia prawne regulujące jego eksploatacja mają ranga na proces modus EMC. Badania EMC mogą robić wrażenie następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, podczas gdy te emitowane przy użyciu linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu albo innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, jaki jest zarówno przewodzony, jak zaś emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego pożądane byłoby osiągać testy EMI?

Istnieje moc czynników, które powodują, że badania EMI są odkładane na wystarczy projektu. Pierwszym spośród nich jest pozorna zagwozdka w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją chociaż wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl zaś personelem, kto służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, że zasilacze są głównym źródłem problemów EMC natomiast że jeśli zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, owo system, do którego jest podłączony, i przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ów sposób, jako że zasilacze służą właściwie jako „posłaniec” aniżeli zarzewie problemów EMC.

Pozostaje coraz idea kosztów. Wprowadzanie modyfikacji do projektu w miarę zbliżania się do produkcji jest znacznie http://www.wlazly.pl bardziej kosztowne niż robienie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również koszt wcześniejszych testów przesiewowych jest w dużym stopniu niższy aniżeli wartość pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im wcześniej wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.

Related Posts