Maszyna aż do barwienia włókien – łatwa rozpoznawanie wielu włókien optycznych

Co owo jest odbiornik EMI oraz czym jest system aż do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma względnie urządzenie odbiorcze EMI) jest jednym z w największym stopniu wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) albo w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane do wykrywania natomiast rozwiązywania problemów EMI, które cyklicznie pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu z wykorzystaniem kompleks inżynieryjny wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności zanim wysłaniem gotowego produktu aż do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby odkryć promieniowane zaś przewodzone emisje generowane dzięki wyposażenie elektroniczny, odbiorniki EMI albo analizatory widma są używane w połączeniu spośród odpowiednimi kablami zaś przetwornikami (antena, LISN, próbnik pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe a analizatory widma, podobnie podczas gdy oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami aż do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, istotnie kiedy urządzenie odbiorcze pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, format sygnału RF na skali pionowej natomiast częstotliwość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane za pomocą odbiornik EMI względnie analizator widma.

Co to jest badanie EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się do zdolności urządzenia elektronicznego aż do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl albo wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest w ogólności podzielone na dubel rodzaje:

Emisje – to zaburzenia elektromagnetyczne emitowane z wykorzystaniem instrument elektroniczne, które mogą być przyczyną zakłócenia względnie awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność owo zdolność sprzętu elektronicznego do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji z innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego alokacja natomiast ograniczenia prawne regulujące jego użytkowanie mają autorytet na tok podejście EMC. Badania EMC mogą symulować następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, podczas gdy te emitowane za sprawą linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu względnie innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne podyktowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, jaki jest tak jak przewodzony, gdy tudzież emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego wskazane jest realizować testy EMI?

Istnieje moc czynników, które powodują, iż procedura EMI są odkładane na dosyć tego projektu. Pierwszym z nich jest pozorna pasztet w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją wprawdzie wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl tudzież personelem, kto służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, iż zasilacze są głównym źródłem problemów EMC a że gdyby zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, owo system, aż do którego jest podłączony, także przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ten sposób, albowiem zasilacze służą właściwie jak „posłaniec” aniżeli pierwocina problemów EMC.

Pozostaje jeszcze myśl kosztów. Wprowadzanie modyfikacji do projektu w miarę zbliżania się do produkcji jest daleko http://www.wlazly.pl bardziej kosztowne niż produkowanie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również cena wcześniejszych testów przesiewowych jest wysoce niższy aniżeli cena pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im przedtem wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.

Related Posts