Kredytowanie szpitali jest podróżą, oraz nie celem

W obecnym scenariuszu, jakość jest największym motorem dla każdej firmy, żeby odnieść sukces. Jakość pozostaje w sercu każdej firmy. Opieka zdrowotna jest jedną spośród takich branż, dokąd jakość opieki nie prawdopodobnie istnieć narażone na szwank za wszelką cenę. Krajobraz opieki zdrowotnej w Indiach jest wybitnie żywy a działa w środowisku o szybkich zmianach społecznych, gospodarczych zaś technologicznych http://www.guzniczak.eu. Dość częstokroć słyszymy o słabej opiece powyżej pacjentem, zaniedbaniach, przypadkach readmisji, zakażeniach szpitalnych, nieefektywnych placówkach, nieodpowiednich zasobach, niehigienicznym środowisku. W związku spośród tym jakość usług medycznych staje się koniecznością, zaś uwierzytelnienie jest jedynym rozwiązaniem tego problemu!

Akredytacja jest procesem oceny stosowanym za pośrednictwem organizację opieki zdrowotnej w celu uzyskania dostępu a poprawy jakości, wydajności i skuteczności. Technecon Healthcare, jak konsultant szpitala, pomaga organizacji opieki zdrowotnej w wypełnieniu tej luki na krzyż wewnętrzną ocenę obiektów tudzież procesów szpitala w celu oceny jego gotowości akredytacyjnej, natomiast plus pomaga w przygotowaniu dokumentacji zgodnej z normami akredytacyjnymi, jak także prowadzi za pośrednictwem przebieg akredytacji http://www.fleszar.eu. Nadrzędnym celem szpitala jest rękojmia wysokiej jakości opieki, bezpiecznych usług zdrowotnych oraz skrót czasu pobytu w szpitalu.

Kto przypadkiem się ubiegać o akredytację?

Każda zrzeszenie opieki zdrowotnej, która w tej chwili funkcjonuje
Chętni aż do przyjęcia odpowiedzialności za poprawę jakości opieki
Preferowana jest organizacja zarejestrowana ewentualnie licencjonowana za pośrednictwem odpowiednie władze.
Proces Akredytacji:
Ocena wniosku zgodnie spośród ustalonymi standardami
Badanie zanim oceną
Badanie oceniające
Przegląd zaleceń organu oceniającego za sprawą Komitet Akredytacyjny
Badanie ponownej oceny
Zbadanie aktualnych procesów a standardów jakościowych szpitala
Określenie standardów http://www.brozda.eu jakości zaś parametrów wymaganych do akredytacji
Porównanie standardów akredytacyjnych spośród procesami chwilowo stosowanymi dzięki szpital
Analiza tudzież specyfikacja luk
Zidentyfikować obszary wymagające poprawy

Oprócz wyżej wymienionych punktów, menedżerowie najwyższego szczebla powinni uraczyć inicjatywę w tworzeniu chęci między pracowników, zapewnić odpowiednie szkolenia w celu wszystkich pracowników tudzież dać możliwość zaangażowanie z ich okolica i zachęcać zaś katalizować zarządzanie zmianą.

Korzyści spośród akredytacji szpitali:

Poprawa jakości opieki, bezpieczeństwa pacjentów, oraz tym samym zwiększenie doświadczenia pacjentów http://www.chodak.eu.
Zmniejsza niebezpieczeństwo wystąpienia zdarzeń niepożądanych
Poprawa środowiska pracy w celu personelu, co skutkuje wysoką produktywnością
Zwiększa szansę na akredytację spośród ubezpieczeniem natomiast stronami trzecimi.
Zapewnia ufność zaś pełne przekonanie wśród pacjentów na skroś przyrzeczenie im dostępu do dobrej jakości opieki, infrastruktury itp.
Zwiększa liczbę odwiedzin pacjentów, co prowadzi aż do zwiększenia przychodów
Przewaga konkurencyjna nad szpitalami nieakredytowanymi

Szpitale akredytowane muszą stale podnosić forma opieki http://www.przyjemski.eu natomiast dawać możliwość adekwatność z normami jakości. Jeśli w trakcie procesu akredytacji organizacja akredytująca otrzyma informacje, że dana oddział w znacznym stopniu nie spełnia obowiązujących standardów, nie wcześniej być może zostać podjęta uchwała o ponownym badaniu względnie cofnięciu akredytacji. Podczas podczas gdy wybieg aż do akredytacji nie jest łatwa aż do pokonania, suma czego potrzebuje owo ciągłe wysiłki w celu osiągnięcia długoterminowych korzyści.

Related Posts