Goniophotometer: Powrót aż do podstaw

Zasadniczo, rolą goniofotometru jest pomocnik w pomiarze światła uwalnianego spośród obiektu poniżej różnymi kątami. W ciągu ostatnich kilku dekad, rola tego urządzenia wzrosło, zwłaszcza przez wzgląd pojawieniu się diod LED. Żarówki te znajdują się na korona drzewa ukierunkowanych źródeł światła. W diodach LED występuje niejednorodny, przestrzenny http://www.musiolik.pl rozkład światła. W tym artykule, mamy zamierzenie porozmawiać o niektórych wspólnych zastosowań a rodzajów tego urządzenia. Czytaj dalej, tak aby dowiedzieć się więcej.

Jeśli chodzi o dystrybucję światła, kiedy źródło światła jest jednorodne, to jest popularny jako Lambertian źródła. Ponieważ istnieją ścisłe przepisy, możemy powiedzieć, iż istnieje duże istotność w przestrzennym rozkładzie światła. Jest owo prawda, gdyby chodzi o projektowanie i oświetlenie samochodów.

Porozmawiajmy o kilku typowych zastosowaniach dobrego goniofotometru. Opis http://www.steplewski.pl zastosowań pomoże Ci lepiej poznać rolę tych urządzeń.

Zastosowania

Poniżej znajduje się zobrazowanie zastosowań tych urządzeń. Lista nie jest kompletna, ale daje przekonanie na to, do czego te urządzenia są używane.

Mogą one odciążyć w pomiarze strumienia świetlnego źródła światła

Mogą pomóc w pomiarze natężenia światła z danego źródła, które jest bez liku mniejsze w porównaniu aż do wielkości goniophotometru

Są one wyposażone w czujniki koloru, które mogą ulżyć w pomiarze jednorodności koloru tudzież skorelowanego rozkładu http://www.celuch.pl temperatury barwowej.

Rodzaje

Omówmy chwilowo nieco popularnych typów goniofotometrów. Innymi słowy, zdefiniujemy kilka typów tych urządzeń. Wybór jednostki zależy od czasu rodzaju aplikacji i jej zastosowań. Dlatego ważne jest, tak aby odgadnąć różne typy tych jednostek.

Typ A

Ten klasa urządzenia posiada stałą oś poziomą oraz oś pionową połączoną prostopadle aż do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Typ B

Ten typ jest wyposażony w stałą oś pionową tudzież dołączoną oś poziomą. Są one prostopadłe do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, aby pamiętać http://www.bronicki.pl, iż również wariant A jak oraz model B są nazywane konstrukcjami dwukolumnowymi. Oprócz tego, ów gatunek jednostki jest w użyciu aż do regulacji lampy kraty. Ponadto, ośka symetrii tudzież poziomego wirującego zwolennika są rodzajem współosiowego.

Typ C

Ten wariant charakteryzuje się stałą osią pionową, która jest prostopadła do linii pomiarowej. Również ośka pozioma jest równoległa do pierwotnego kąta wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, żeby pamiętać, że gatunek C jest uznany w charakterze struktury jednokolumnowe. Ten rodzaj struktury jest utworzony, jak zdejmiemy kolumnę pomocniczą spośród danej struktury dwukolumnowej.

Ogólnie http://www.charzynski.pl zagadnienie biorąc, ów model jest idealnym wyborem gwoli stałej lampy punktowej, lampy rurowej tudzież innych urządzeń tego typu. Ponadto, poziome odsiecz obrotowe natomiast świecenie osi lampy jest współosiowy.

W skrócie, owo był skondensowany opis zastosowań tudzież typów goniophotometers. Mam nadzieję, iż ów towar pomoże Ci trwać wysoce lepsze zrozumienie tych jednostek.

Related Posts